Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Bluetooth için bitirici güncelleme

Bluetooth her geçen gün biraz da­ha hayatımızın değişmez bir par­çası haline gelmekte. Neredeyse herkes bu kablosuz standardı akıllı tele­fon, tablet, bilgisayar ve kablosuz kulak­lık gibi aksesuarlarında kullanmakta. Durum yakın gelecekte de değişmeye­cek: Market araştırmacısı ABI Resear- cha göre 2021 yılında piyasada 5 milyar Bluetooth’lu aygıt satışı beklenmekte. Özellikle kol saati. ışıklar ya da termos­tat gibi ev araçlarında oldukça büyük bir potansiyel yatmakta. Özellikle Blue- tooh’un beşinci jenerasyonunun eşyala­rın interneti haline dönüşmesi beklen­mekte. Takip eden üç yenilik özellikle güç tasarruflu Düşük Enerji moduna (LE) özel olarak uygulanabilir.

Yüksek veri akışı maksimum veri transfer hızı iden 2 MBit/s.’ye artıyor. Daha fazla kapsama: Engelsiz alanda kapsama alanı 50’den 200 metreye artmakta.

Daha iyi bilgi transferi: olarak ad­landırılan depolarda sekiz kat daha faz­la veri saklanabilmekte.

Bunlara ek olarak yeni Bluetooth özellikleri de gösteriyor ki radyo müda­halelerine karşı optimizasyon da sağlanılmış. Bu konu oldukça önemli, çünkü Bluetooth artık 2.4-GHz kanalını kullan­makta ve WLAN, bitişik LTE’nin yoluna çıkabilir.

Maksimum oran sadece isteğe bağlı WLAN, GBit alanında devamlı hız reko­runu arttırırken, Bluetooth LE inişli çı­kışlarla M Bit/s oranını yakaladı. Buna karşın Bluetooth. LE modunda hızını iki kat Mbit/s arttırmışa benziyor. Tabi bu Bluetooth LE’yi uçurmamakta, çünkü halen birkaç kısıtlamay­la karşı karşıyasınız. 2 M Bit/s maksimum hız sınırı, yani net hızınız 1.4 M Bit/s aralığında olacaktır -tabi her şey optimum seviyede ilerlerse. Diğeri ise Bluetooth veri doğrula­ma üzerinde tasarruf ettiği için bu hız sadece yakın mesafelerde elde edilebil­mekte. Ayrıca yeni sürüm LE transferler için genellikle 2 M Bit/s hız kullanma­makta: bu üreticilerin aygıtlarında kul­lanabileceği bir seçenek. Alternatif ola­rak l M Bit/s, 500 К Bit/s ve 125 KBit/s limitleri de kullanılabilir. Problem ise şu: tüm Bluetooth cihazlar için ı M Bit/s tek transfer seçeneği.; diğerleri opsiyo- nel – bunun uyarlanışı da üreticiye bağ­lı, yani Bluetooth 5 cihazların LE modda daha hızlı olacağının garantisini vere­meyiz.

Nesnelerin kusursuz İnterneti

Bluetooth genellikle kısa mesafelerde kullanılsa da ekipmanlarla bu mesafe 500 metreye kadar çıkabilmekte. Bu­nunla beraber iletim kapasitesinin de buna uygun seviyede arttırılması gerek­tiği için bu mesafe artırımı oldukça pa­halıya mâl olmakta. LE modu ötesinde Bluetooth için iletimin ıoo mW seviyele­rine çıkabildiği, daha geniş kapsama alanları da mevcut. Bu tür Bluetooth modülleri çok fazla enerji harcamakta -dolayısıyla sadece, özellikle küçük IoT araçları için bir kullanılan bir kriter du­rumunda. Bluetooth LEde ise durum ar­tık daha farklı. Bluetooth. iletim seviye­si arttırmadan, kapsama alanını genişleten Forward Error Correction (FEC) modülünü kullanmakta. Tabi bu gelişme sırasından veri transfer hızınız­dan biraz feragat etmektesiniz.

Eğer Bluetooth’u bir protokol dizini olarak düşünürseniz. Bluetooth 5 de me­safe artırımı konusunda yenilikler en alt (fiziksel) katmanda etkin. Kullanıcı verileri isim ve kodlanmış olarak iki se­fer aktarıldığı için alıcı eğer varsa hata­ları kendisi düzeltebilmekte. Bu yüzden kodlamanın temel taşı sembol oranı. En basit şekilde her bir iki kez transfer edil­mekte. Her sıfır, oo olarak gönderiliyor: ı ise ıı olarak. Bu eşli gönderim veri hızı­nı ı MBit/sden 500 M Bit/s indirmekte. Buna ek olarak kapsama genişliği arttı­rılırken kodlama da daha kapsamlı hale geliyor. Veriler bu konumda iki değil se­kiz sembolle gönderilmekte. Her sıfır ooııooıı. her bir ıooııoo olarak sembollendiriliyor. Alıcı ııooııoı karakter satı­rı edindiğinde son kısım­daki hata kolaylıkla ta­nımlanıp. doğrulanabilir. Veri transfer hızı ise bu konumda 125 KBit/s’ye kadar gerile­mekte.

Fenerler ve birbirine geçiş

Bluetooth 5 ayrıca Bluetooth fenerleri ile bağlantı olmadan transfer edilen me­saj uzunluğunu da arttırmakta. Yani gü­zel sanatlar müzesinin tanıtımı ya da bi­naların navigasyon verileri gibi küçük bilgiler tek seferde gönderilebilmekte. Bluetooth 4.x, fenerlerle 30 byteda gezi­nirken, Bluetooth 5. 256 byte ile maksi­mum veri transferini sekiz katına çıkar­makta.

Bluetooth 5 aygıtlar tüm modları kendi işlemcisinde kontrol ediyor, dola­yısıyla temelden uyumlular. Kullanıcı­lar tüm aygıtları aynı anda kullanabil­mekte. Bir sonraki loT geliştirmesi Bluetooth aygıtları için daha basit bir etkileşime olanak tanıyan bir birbirine geçiş mekanizması olmalı ki bunun 2017 ortalarında tanıtılması beklenmekte. Böylelikle Bluetooth aygıtlar LE modda diğer bir aygıttan aldığı verileri başka bir aygıta aktarabilecek. Böylelikle eşle­me zahmeti daha değişik olmadan kap­sama alanını arttırma yolları da açıla­caktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.