Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Darknet

Suçlular, korsanlar karanlık işlerini Darknet içinde gerçekleştiriyor. Yüksek teknolojiyi kullanıyorlar her türlü numarayı biliyorlar ve kaçmaya devam ediyorlar. Peki neden hala durdurulamıyorlar?

En büyük narkotik operasyonlarından biri gerçekleşi­yor ve emniyet müdürlüğü de karanlık ağda yürütü­len bu alışverişe darbe vurmaya hazırlanıyor. Özel bir araştırma komisyonu kuruluyor; iki ay boyunca deliller bir araya getiriliyor ve bir anda baskın gerçekleşiyor. Üç Darknet satıcısı, üç müşteri, kilolarca uyuşturucu, bir evin salonunda kurulmuş hap fabrikası ve geniş bir dağıtım şe­bekesi ortaya çıkarılıyor!

Çabuk karar veriyor, bulanık sularda avlanıyorlar

Polis teşkilatı kriminal şefi, aralarında bir siber suç uzmanı da olan 6 kişiden oluşan Darknet ekibini nasıl bir araya ge­tirdiğini anlatıyor: Ekibin tamamı iyi eğitim almış fakat aralarında gerçekten bilgisayar bilimleri uzmanı olan yal­nızca kendisi. O da aslında asayişte Acil müdahale için eği­tilmiş ancak şimdi el koyulan veriler ve bilgisayarlara bakıyor. Uzmanlığı, ele geçirilen verilerin mahkemede kullanılıp kullanılmayacağına, veya bazı delillerin karartılmış veya kullanılmaz halde olup olmadığına karar vermek. Aslında yapması gereken, bir bilgisayarın otomatik olarak kendini imha etmesini engellemek. Ancak, bu kadar az delille Dark- net’e karşı savaşamıyorlar. Operasyonda toplam 45.6 kilog­ram uyuşturucu. 30.000 hap ve baz morfin ele geçiriliyor. Tutuklamalardan 2 hafta önce yüzlerce kilogram hap Avru- pada’ki çeşitli ülkelerdeki alıcılara ulaştırılmış. Sadece bas­kının olduğu gün bile 200 zarf ve 7 paket gönderilmeye ha­zır bekliyor. Bunlar. Darknet üzerinden verilen uyuşturucu siparişleri. Ekip o güne kadar böylesi büyük miktarlarla ne­redeyse hiç karşılaşmamış. Ama durum iyi; dava ne kadar dikkat çekerse, mesaj da Darknet suçlularına o kadar açık bir şekilde ulaşır: İstediğiniz kadar saklanın, sonunda ya­kalanacaksınız!”

Soruşturma ve taktik sessizlik

Darknet, suçlulara anonim kalma ve takip edilememe vaadediyor. Bu şekilde hem yakalanmadan iletişim ku­rabiliyorlar, hem de işlerini sürdürüyorlar. Darknet’in içindeki suçlular her türlü yasadışı işi dijital hale getire­bilmiş. Darknet forumlarında daha çok uyuşturucu, si­lah ve çocuk istismarı işleri dönüyor. Çalıntı mallar da aynı yerde satılıyor. Ekip, “herşey artık yavaş yavaş Darknet üzerinden gerçekleşmeye başladı” diyor. Dava­lar ise çok daha büyük: Polis tarafından çökertilen fo­rumlarda hemen her şeyi, büyük miktarlarda ve düşük fiyatlara bulmak mümkün (sağda). Ama soruşturmala­rın nasıl yürütüldüğünü sorarsanız yetkililer “taktiksel nedenlerden dolayı” ketum kalmayı tercih ediyorlar. Zi­ra failler bu yöntemleri bilirlerse kendilerini daha rahat gizleyebilirler.

Aslında bir Darknet satıcısının ikinci kez yakalan­ması tamamen ihtiyatsızlığının sonucu. Tabii ki Dark­net için fazla aptal değiller, ancak paranoya yapacak ka­dar da akıllı değiller.

Anonim kalmak iyi bir zırh mı?

Adli yazılımlar geliştiren ABD menşeli Vere Software adlı firmanın yöneticisi Todd Shipley, “Başarıyla çözü­len Darknet olaylarının çoğunda benzerlikler mevcut.. Her işte satıcılar ve alıcılar, forum gibi iletişim ortamla­rı, para transferi ve mal sevkiyatları vardır. Ve tüm bu noktalara ekiplerimiz saldırabiliyor”. Shipley Darknet müfettişlerine danışmanlık yapıyor, ancak gerçek dava­larda da deneyimli.

Darknet’in anonimliğini kırılgan bir zırh olarak gö­rüyor. Tek bir açık, ufak bir hata bile bu zırhın parçalan­ması için yeterli. Araştırmacılar için bu birçok seçenek sunuyor: Forumlara gizli ajanlar olarak sızıp alıcı-satıcı gibi davranabilir, takma isimleri herkese açık kaynak­larla, IP ve email adresleri ile. alan adı sahipleri ile kar­şılaştırıp bulmacanın parçalarını buldukları açıktan gi­rip birleştirebilirler; tıpkı Temmuz ayında çökertilen forumun yöneticisinin kendi ismi ile bağlantılı bir e-posta adresi kullanması gibi.

Müfettiş tesadüf, dünya arasında

Müfettişler yakalamaları genellikle sanal dünyadan gerçek dünyaya geçiş sürecinde yapıyorlar. Dolayısıyla bunun için önce uyuşturucu siparişi veriyor, daha sonra numuneleri kontrol ediyor, mal yükleme noktalarını ve kullanılmayan posta kutularını izliyorlar. Ödemelerin Bitcoin ile yapılması da -eğer suçlular her adımda aşırı dikkatli değillerse- tek başına yeterli bir koruma değil. Nihayet, Darknet üzerindeki forumlara “Policeware” ya­zılımlar bulaştırılıp izlemeye alınıyor. Eğer işe yarar bil­gi bulunursa adli araçlarla şüphe götürmez deliller top­lanıyor ve suçlular suçları ile ilişkilendirilerek yakalanıyorlar.

Son olarak, eski davalardan elde edilen veriler, yeni davaların çözümünde ve yeni prosedürlerin oluşturul­masında kullanılıyor. Satıcılar, iş ortakları ve alıcıların isim ve adreslerine ait listeleri şifrelemeyi unutuyorlar, ya da Bitcoin cüzdanlarından, yönetici arayüzlerinden henüz çıkış yapmamış olabiliyorlar. Bu. Darknet üzerin­ deki yeni davalarda da gerçekleşebiliyor. Kısacası şans bu­rada önemli bir rol oynuyor.

Ancak ortak bir yön daha var: Çoğu zaman uluslarara­sı davalar birkaç ülkeden yetkililerin işbirliği yapmasını gerektirebiliyor. Shipley: “Yetki alanı problemi, hemen he­men tüm davalarda karşımıza çıkan bir sorun” diyor. Hangi ülkede neyin yasal olduğunu bilemeyebiliyoruz. Ya da bir

Hacher’lar ve kötü amaçlı yazılımlar için süpermarket zinciri

Europol (Avrupa Polis Ofisi) Avrupa Siber Suçlarla Müca­dele Merkezi Strateji Geliştirme Bölümü’nün başında bu­lunan Philipp Amann için uluslararası işbirliği çok önem­li bir konu. “Operasyon tarafında meslektaşlarımız destekliyoruz ve ulusal çapta da yetkililere taktik ve stra­tejik fikirler verip siyasi görüşmelere bilgi sağlıyoruz.” Bu noktada kuruluş hem enformasyon, hem işbirliği, hem de kullanılan araçlar açısından bir platform görevi görüyor.

Amann’a göre Europol için Darknet. online ve offline suç forumları için kapsamlı bir öncü görevi görüyor. Bu­rada satıcılarla, alıcılarla, barındırma hizmetleri ve VPN sağlayıcılarla, cüzdanlarla ve paranın el değiştirmesine aracı olan diğer servislerle bağlantı kurulabilmesi halin­de tüm bir şebekeyi ele geçirmek mümkün. Bu da Dark- net’i gayet çekici bir hedef yapıyor.

Ancak başarı, işbirliği olmadan -ve müdahil yetkilile­rin işbirliği yapma yeteneği olmadan- elde edilemiyor. Bilgi paylaşımında daha uyumlu hale getirilmiş uluslara­rası bir yönetmeliğe ihtiyaç var, böylece araştırmalar her ülke sınırında sekteye uğramaz. Europol buna ihtilafla­rın giderilmesi olarak bakıyor. Gizli ajanların görevlendi­rilmesi için gerekli izinler gibi sıkıntıların giderilmesi, bu çıkmazları da çözüme bağlayacak. Amann, “Ortak ilkele­rin mevcut olmaması genel bir problem” diyor. Örneğin bir yetki yazısının alınması bile aylar sürebiliyor ve bu süre, son derece hızlı çalışan Darknet için aşırı uzun. Amann, “Daha geniş anlamda, Darknet’in kötüye kullanıl­masını engelleyecek bilgi ve araçlara ihtiyaç var” yoru­munu yapıyor ve yasal yönetmeliklere olan ihtiyaca bir örnek olarak özel bir ağı gösteriyor. Bu ağ, suçluların kö­tü amaçlı yazılım sattıkları ve hacker hizmetleri sunduk­ları. “bir hizmet olarak suç” temalı bir Darknet alıveriş platformu. Kendilerini yetkililerden gizlemek için bura­daki suçlular DNS adreslerini hızla değiştirmeyi sağla­yan Double-Fast-Flux teknolojisini kullanıyorlar. Bu pro­sedürü kullanmak ise yasadışı değil. Amann ve meslektaşları bu uygulamanın hiçbir yasal kullanım se­naryosu olmadığını ve yasaklanmasını öngörüyorlar.

Sanal suçlardan korkmuyorlar

Darknet suçlarında usta bir araştırmacı olmak da kolay değil. İşbirliği ve bilgi gerekiyor. Ancak makalemizde gö­rüşlerine yer verdiğimiz uzmanlar çok da korkmuş gö­rünmüyor. Hermann Lennert bunu gayet iyi açıklıyor: “Darknet beni korkutmuyor. 40 yıldır polis gücündeyim ve her zaman yeni suç olaylarıyla karşılaşıyorum. “Sanal suçlular artık sık karşılaşılır hale geldi ve eskiden yaptı­ğımız gibi iki haftalık seminerler bu konuyla baş etmeye yetmiyor, daha becerikli ve yetkin insanlara ihtiyaç var”. Belli ki adli bilimler bu konuda geride kalıyor. Ama inter­netle ilgili herkesin bildiği gibi saldırı kolay, savunmak zor. Darknet sözkonuzu olduğunda avantaj hala polis ta­rafında.

Hacker’lar ve kötü amaçlı yazılımlar için süpermarket zinciri

Europol (Avrupa Polis Ofisi) Avrupa Siber Suçlarla Müca­dele Merkezi Strateji Geliştirme Bölümü’nün başında bu­lunan Philipp Amann için uluslararası işbirliği çok önem­li bir konu. “Operasyon tarafında meslektaşlarımız destekliyoruz ve ulusal çapta da yetkililere taktik ve stra­tejik fikirler verip siyasi görüşmelere bilgi sağlıyoruz.” Bu noktada kuruluş hem enformasyon, hem işbirliği, hem de kullanılan araçlar açısından bir platform görevi görüyor.

Amanna göre Europol için Darknet. online ve offline suç forumları için kapsamlı bir öncü görevi görüyor. Bu­rada satıcılarla, alıcılarla, barındırma hizmetleri ve VPN sağlayıcılarla, cüzdanlarla ve paranın el değiştirmesine aracı olan diğer servislerle bağlantı kurulabilmesi halin­de tüm bir şebekeyi ele geçirmek mümkün. Bu da Dark- net’i gayet çekici bir hedef yapıyor.

Ancak başarı, işbirliği olmadan -ve müdahil yetkilile­rin işbirliği yapma yeteneği olmadan- elde edilemiyor. Bilgi paylaşımında daha uyumlu hale getirilmiş uluslara­rası bir yönetmeliğe ihtiyaç var. böylece araştırmalar her ülke sınırında sekteye uğramaz. Europol buna ihtilafla­rın giderilmesi olarak bakıyor. Gizli ajanların görevlendi­rilmesi için gerekli izinler gibi sıkıntıların giderilmesi, bu çıkmazları da çözüme bağlayacak. Amann, “Ortak ilkelerin mevcut olmaması genel bir problem” diyor, örneğin bir yetki yazısının alınması bile aylar sürebiliyor ve bu süre, son derece hızlı çalışan Darknet için aşırı uzun. Amann, “Daha geniş anlamda, Darknet’in kötüye kullanıl­masını engelleyecek bilgi ve araçlara ihtiyaç var” yoru­munu yapıyor ve yasal yönetmeliklere olan ihtiyaca bir örnek olarak özel bir ağı gösteriyor. Bu ağ, suçluların kö­tü amaçlı yazılım sattıkları ve hacker hizmetleri sunduk­ları. “bir hizmet olarak suç” temalı bir Darknet alıveriş platformu. Kendilerini yetkililerden gizlemek için bura­daki suçlular DNS adreslerini hızla değiştirmeyi sağla­yan Double-Fast-Flux teknolojisini kullanıyorlar. Bu pro­sedürü kullanmak ise yasadışı değil. Amann ve meslektaşları bu uygulamanın hiçbir yasal kullanım se­naryosu olmadığını ve yasaklanmasını öngörüyorlar.

Sanal suçlardan korkmuyorlar

Darknet suçlarında usta bir araştırmacı olmak da kolay değil. İşbirliği ve bilgi gerekiyor. Ancak makalemizde gö­rüşlerine yer verdiğimiz uzmanlar çok da korkmuş gö­rünmüyor. Hermann Lennert bunu gayet iyi açıklıyor: “Darknet beni korkutmuyor. 40 yıldır polis gücündeyim ve her zaman yeni suç olaylarıyla karşılaşıyorum. “Sanal suçlular artık sık karşılaşılır hale geldi ve eskiden yaptı­ğımız gibi iki haftalık seminerler bu konuyla baş etmeye yetmiyor, daha becerikli ve yetkin insanlara ihtiyaç var”. Belli ki adli bilimler bu konuda geride kalıyor. Ama inter­netle ilgili herkesin bildiği gibi saldırı kolay, savunmak zor. Darknet sözkonuzu olduğunda avantaj hala polis tarafında.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.